Project: Biobank VU | Medisch Centrum

Terug

Voor het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam mochten we een biobank inrichten.
In deze biobank worden medische samples voor onderzoek bewaard in vloeibare stikstok (LN2).
Door ons is het ontwerp gemaakt voor de cryogene installatie, vervolgens is de volledige installatie geleverd. De opslagvaten die de VU reeds gebruikt worden overgeplaatst naar de nieuwe biobank.
De installatie is voorzien van een Cryotherm fasenscheider.

De fasenscheider is een geïsoleerd buffervat dat 4 functies combineert:

  • buffervoorraad vloeibare stikstof met niveau bewaking, vlak bij de biobank
  • afvoer van stikstofgas dat ontstaat in het leidingwerk zoals voor- en achter de fasenscheider
  • altijd direct vloeibare stikstof direct beschikbaar op elk afnamepunt
  • het reduceren van de druk in de leiding waardoor er veel minder gas vrijkomt tijdens het bijvullen van de opslagvaten

Een fasenscheiders is de ideale oplossing om een continue aanvoer van vloeibare stikstof naar de opslagvaten te kunnen voorzien.
Kijk hier voor meer informatie over leidingen voor vloeibare stikstof.

Project: Biobank VU | Medisch Centrum