Acetylene Safety Guard

Terug

Innovative simplicity
Alhoewel acetyleen al meer dan 100 jaar een veelgebruikt industriële gas is, zijn er wereldwijd jaarlijks nog dodelijke ongevallen in verband met het gebruik van acetyleen.

Bij decompositie van acetyleen kan de drukverhoging die volgt 50 maal de druk vóór ontleding zijn en daarom is het essentieel dat de toevoer van acetyleen wordt afgesloten zodra drukverhoging optreed.

De Spectron `Acetylene Safety Guard (ASG)` bewaakt de inlaat- en uitlaatdruk onafhankelijk van elkaar en sluit bij een stijgende druk direct de toevoer van acetyleen af.

Met deze dubbelfunctie vervangt deze ASG zowel de snelsluit-installatie op de ingang van acetyleen reduceerstation en de overdrukveiligheid op de uitgang van het acetyleen systeem. Hiermee kan dus de afgasleiding op het actyleen reduceerstation vervallen.

De ASG heeft een debiet van 25nm3/uur en kan geplaatst worden op reduceerstation in de series BT2000AC en BU13AC.

Bekijk de beschikbare modellen.

Acetylene Safety Guard